WQ92713 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/05/2024

Sawl gwaith y mae’r Ysgrifennydd Cabinet wedi cyfarfod â'r Prif Weinidog i drafod amseroedd aros GIG Cymru yn benodol?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 13/05/2024

Reducing waiting times is a priority for the Welsh Government. It is one of the topics discussed at my regular meetings with the First Minister.