WQ92696 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/04/2024

Pa gynlluniau sydd gan yr Ysgrifennydd Cabinet i ailwerthuso faint o ddogn a roddir i bob grŵp blwyddyn, yn dilyn sylwadau’r comisiynydd plant bod rhai disgyblion yn llwgu ar ôl cael prydau ysgol am ddim?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg | Wedi'i ateb ar 07/05/2024

Our Healthy Eating in Schools regulations and accompanying Statutory Guidance set out information on suggested portion sizes which differentiate between primary and secondary settings. The Regulations and Guidance are due to be reviewed shortly.