WQ92690 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/04/2024

A wnaiff y Comisiwn roi diweddariad am yr adolygiad o’r darlledwyr y caniateir eu dangos ar system deledu fewnol y Senedd a pha ganfyddiadau a wnaed hyd yn hyn?

Wedi'i ateb gan Comisiwn y Senedd | Wedi'i ateb ar 16/05/2024

Mae’r adolygiad wedi’i gwblhau. Bydd yn cael ei drafod gan y Comisiynwyr yn y cyfarfod nesaf ym mis Mehefin.