WQ92643 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2024

Pa gyllid ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru wedi'i ddarparu i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i wella ei wasanaethau iechyd meddwl?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd Meddwl a’r Blynyddoedd Cynnar | Wedi'i ateb ar 03/05/2024

We continue to provide sustained funding to health boards to provide mental health support. The mental health ring fence for all health boards has increased to £800m in 2024/25 (from £774m in 2023/24). For Hywel Dda University Health Board their annual allocation is £99.2m.

In 2023/24 the increases have included £26.5m allocated to health boards through Service Improvement Funding which has been used to support improvements in mental health services and we have also provided additional funding to support the roll out of NHS 111 press 2 for urgent mental health support. For Hywel Dda University Health Board, this has equated to an additional allocation of over £3.6m per annum.