WQ92635 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2024

Pa drafodaethau y mae yr Ysgrifennydd Cabinet wedi'u cael gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn perthynas â fferm wynt arfaethedig Y Bryn?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 07/05/2024

Given that the wind farm in question is in my constituency, I have not, in my capacity as Cabinet Secretary, had any meetings with Neath Port Talbot County Borough Council or Bridgend County Borough Council in relation to the proposals.