WQ92634 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2024

Pa ymgysylltiad y mae yr Ysgrifennydd Cabinet wedi'i gael gyda thrigolion sy'n byw ger fferm wynt arfaethedig Y Bryn?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 07/05/2024

Given that the wind farm in question is in my constituency, I have not in my capacity as Cabinet Secretary had any meetings with local residents to discuss the proposals.