WQ92626 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/04/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet amlinellu pa weithiau celf cyhoeddus y mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylid cael gwared ohonynt oherwydd gwrthwynebiadau diwylliannol neu foesol?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 07/05/2024

In March the Welsh Government published new guidance to help public bodies in Wales make well-informed decisions about existing and future commemorations in public spaces, and in doing so, contribute to our goal of an anti-racist Wales. The guidance assumes that decisions about public commemoration should be made locally, and it is essentially a tool for good decision-making. The guidance will not be mandatory. It is for public bodies themselves to decide how they use it.