WQ92600 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/04/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am fuddsoddiad Ystâd y Goron yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg | Wedi'i ateb ar 30/04/2024

Please see The Crown Estate’s annual report for 2022/2023, as well as the supplementary Wales Review for information regarding Crown Estate investment in Wales.