WQ92593 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/04/2024

Pa sicrwydd y gall Ysgrifennydd y Cabinet ei roi y bydd cyflwyno system cofnodion cleifion electronig ar gyfer gofal llygaid yn cael ei hwyluso, tra'n sicrhau bod anghenion clinigwyr yn cael eu hystyried yn llawn yn ystod y broses gaffael a threfnu?

I'w ateb gan: Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol