WQ92592 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/04/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet sicrhau bod y llinell amser ar gyfer cyflwyno system cofnodion cleifion electronig ar gyfer gofal llygaid, ar gael i'r cyhoedd pan ddaw i law gan GIG Cymru ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru?

I'w ateb gan: Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol