WQ92591 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/04/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet gadarnhau pryd y mae'n disgwyl cael amserlen ar gyfer cyflwyno system cofnodion cleifion electronig ar gyfer gofal llygaid gan GIG Cymru ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru?

I'w ateb gan: Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol