WQ92590 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/04/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet gadarnhau pa gamau y bydd ei hadran yn eu cymryd i hwyluso'r broses o gyflwyno system cofnodion cleifion electronig ar gyfer gofal llygaid, yn dilyn pryderon a godwyd gan Goleg Brenhinol yr Offthalmolegwyr?

I'w ateb gan: Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol