WQ92587 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/04/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi manylion am y panel arbenigol y mae'n ei ymgynnull i archwilio gosod llinellau trydan tanddaearol, gan gynnwys aelodaeth y panel, y cylch gorchwyl, a'r amserlen ar gyfer cwblhau ei waith?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg | Wedi'i ateb ar 29/04/2024

The Independent Advisory Group for Future Electricity Grid for Wales is currently being convened. This involves defining the right membership, and supporting the members to agree the workplan of the group. As key activities are completed, information concerning the group will be published.