WQ92573 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/04/2024

Beth yw'r tri phrif achos dros fynd i adrannau damweiniau ac achosion brys yng Nghymru y flwyddyn galendr hon?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 30/04/2024

This information is not held by Welsh Government.