WQ92568 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/04/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet amlinellu pa gyflog fydd yn cael ei dalu i brif swyddog tân dros dro Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, ac unrhyw ddarpariaethau llety a wnaed iddo, gan gynnwys dadansoddiad costau a lleoliad unrhyw lety o'r fath?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio | Wedi'i ateb ar 01/05/2024

The remuneration and subsistence arrangements of the interim Chief Fire Officer of South Wales Fire and Rescue Service are matters for the Commissioners. The Welsh Government does not hold this information.