WQ92542 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/04/2024

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn asesu cydymffurfedd cwmnïau y mae Banc Datblygu Cymru wedi dyfarnu cyllid iddynt o gofio mai amcan corfforaethol y banc yw hyrwyddo a hybu dyfodol gwyrdd yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg | Wedi'i ateb ar 02/05/2024