WQ92507 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/04/2024

Pa gostau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u hysgwyddo mewn perthynas â chyngor cyfreithiol allanol o ran Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) cyn ei gyflwyno ac ers hynny?

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol | Wedi'i ateb ar 30/04/2024

The cost of external legal advice in relation to the Senedd Cymru (Electoral Candidate Lists) Bill is £38,100. This was incurred prior to introduction of the Bill.

This work is being carried out in collaboration with Rhun ap Iorwerth, the Plaid Cymru designated member, as part of the Co-operation Agreement between the Welsh Government and Plaid Cymru.