WQ92494 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/04/2024

Faint mae Trafnidiaeth Cymru wedi'i dalu mewn iawndaliadau dros y 12 mis diwethaf, rhwng mis Mawrth 2023 a mis Mawrth 2024, oherwydd trenau'n cael eu canslo neu oedi dros 15 munud?

I'w ateb gan: Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth