WQ92465 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/04/2024

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru i sicrhau nad yw'r cosbau cysgu allan ym Mil Cyfiawnder Troseddol y DU sydd ar ddod yn effeithio ar y Cynllun Gweithredu Rhoi Diwedd ar Ddigartrefedd yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol | Wedi'i ateb ar 18/04/2024

The Criminal Justice Bill and the impact of it is being considered by Welsh Government in line with established constitutional procedures. The Legislative Consent Memorandum laid by Welsh Government on 29 January 2024 and Supplementary Legislative Consent Memorandum laid on 2 April 2024 set out the position on the clauses of the Bill which engage the Legislative Consent Motion process. Further information on the Welsh Government response to the Criminal Justice Bill can be found here.