WQ92443 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/04/2024

Ymhellach i WQ91965, pryd y tynnwyd dau faes arbenigedd o'r rhestrau aros dwy flynedd ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 18/04/2024

Table 1 below shows the specialities with two year waits for under 18 years for April 2022 and December 2023.

There was no change in the way data were reported over this period, However, the number of specialties with waits over two years fell from ten to eight. Specifically, endocrinology waits over two years were cleared by June 2022 and gynaecology waits over two years were cleared by October 2023.

 

Table 1: Waits over two years for patients under 18 years, April 2022 and December 2023 for Betsi Cadwaladr University Health Board.

 

Apr-22

Dec-23

Dermatology

49

68

Ear Nose & Throat

538

92

Endocrinology

1

0

General surgery

33

6

Gynaecology

3

0

Ophthalmology

135

42

Oral surgery

144

58

Orthodontics

184

386

Urology

53

9

Orthopaedics

79

7

Total

1219

688