WQ92424 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/04/2024

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet egluro beth yw ffynhonnell y cyllid ychwanegol a fydd yn sail i'r cynnig cyflog diwygiedig arfaethedig i feddygon iau?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 18/04/2024

As a result of effective budget management, we now have more flexibility in 2024/25 than we had previously thought. This has enabled some additional funding to be identified to help resolve this dispute.