WQ92411 (w) Wedi’i gyflwyno ar 12/04/2024

Pa (a) reoliadau; a (b) canllawiau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu gwneud a/neu eu dyroddi o dan adran 60 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio | Wedi'i ateb ar 19/04/2024

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno unrhyw reoliadau na chanllawiau o dan adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.