WQ92401 (w) Wedi’i gyflwyno ar 05/04/2024

Ydy Coleg Sir Gar wedi cyflwyno achos busnes amlinellol yn ymwneud â’i cynlluniau ar gyfer campws Pibwrlwydd a champws Rhydaman i Gwmni Partneriaeth Addysg Cymru (WEPCo)?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg | Wedi'i ateb ar 10/04/2024

Cafodd achos amlinellol strategol Coleg Sir Gâr ar gyfer y buddsoddi arfaethedig yng Nghampws Pibwrlwyd ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2023 a'i gymeradwyo ym mis Mai 2023.

Nid yw Coleg Sir Gâr wedi cyflwyno achos busnes amlinellol i Gwmni Partneriaeth Addysg Cymru.