WQ92373 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/03/2024

Sawl gwaith y cynhaliodd y GIG y driniaeth tynnu cwyr clust yn 2023 ar gyfer cleifion o dan 16 oed?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 09/04/2024

The Welsh Government does not hold this data. You may wish to contact Digital Health and Care Wales (DHCW.Info@wales.nhs.uk) to enquire if they hold this information.