WQ92357 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/03/2024

Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod is-ddeddfwriaeth yn y dyfodol yn cynnwys llai o wallau nag a fu yn y gorffennol?

Wedi'i ateb gan Y Cwnsler Cyffredinol | Wedi'i ateb ar 03/04/2024

The Welsh Government is fully committed to the principle of clear law that is accessible to all and free from errors. We are committed to robust quality assurance processes for subordinate legislation. These include checks of draft instruments and the promotion of effective knowledge management practices such as the sharing of relevant reports of the Legislation, Justice and Constitution Committee amongst drafters.