WQ92356 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/03/2024

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r potensial i ddatganoli pwerau iechyd pellach o'r rhestr o faterion a gadwyd yn ôl yn Atodlen 7A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 09/04/2024

Welsh Government officials work closely with UK government departments on non-devolved health matters to ensure the best interests of the population of Wales are represented. At present there are no plans to seek further devolution of powers in these specific areas.