WQ92305 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/03/2024

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i godi ymwybyddiaeth o ddibenion rheoliadau 5 i 14 y Rheoliadau Defnydd Mandadol o Deledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai (Cymru) 2024 a ddaw i rym ar 1 Tachwedd 2024?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 27/03/2024

The Chief Veterinary Officer (CVO) for Wales has written to slaughterhouse operators to advise them that the Mandatory Use of Closed-Circuit Television in Slaughterhouses (Wales) Regulations 2024 (“the Regulations”) have been laid. The CVO will write with a further update following the plenary debate on the Regulations, which is scheduled for 23 April. We are developing guidance to help slaughterhouse operators to comply with the Regulations. The guidance will be sent to slaughterhouse operators and published online.