WQ92303 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/03/2024

A gafodd Llywodraeth Cymru unrhyw drafodaethau â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru mewn perthynas â'r paratoadau cyn y gêm bêl-droed rhwng Abertawe a Chaerdydd a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 16 Medi 2023?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 28/03/2024

While policing is currently a reserved matter, the Welsh Government work closely with our Police and Crime Commissioners and Police Forces in Wales. Details of ministerial meetings are published regularly on the Welsh Government website via the link below: https://www.gov.wales/ministerial-meetings-and-engagements