WQ92284 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/03/2024

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i foderneiddio'r system amserlennu bysiau yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth | Wedi'i ateb ar 27/03/2024

As part of our vision to create one network, one timetable, one ticket we are working with TfW to consider the most appropriate timetabling system for Wales.