WQ92255 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/03/2024

Ymhellach i WQ92120, pa gwmnïau eraill a gyflwynodd dendr i gyflenwi cerbydau trydan i'r 15 rhanbarth ledled Cymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet | Wedi'i ateb ar 12/04/2024

Welsh Government Commercial Delivery received two other bids from CEM Day Ltd and Kia Motors (UK) Limited.