WQ92222 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2024

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i gynnal refferendwm ar weithredu Bil Diwygio'r Senedd?

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol | Wedi'i ateb ar 26/03/2024

I will write to you with a substantive response and a copy of the letter will be published on the internet.