WQ92206 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/03/2024

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth yr Alban ynghylch teithio am ddim ar fysiau i bobl ifanc o dan 22 oed, wedi i Bwyllgor Deisebau'r Senedd gymryd tystiolaeth ar ba mor ymarferol y byddai i Gymru ddilyn arweiniad yr Alban drwy wneud bysiau'n ddi-dâl i bobl o dan 22 oed?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth | Wedi'i ateb ar 27/03/2024

Officials have met their counterparts from the Scottish Government to discuss their free bus travel scheme for under 22 year olds. We have examined this option as part of the work we have done on Fairer Fares. Due to continued disappointing funding settlements from the UK Government, we have not been able to progress this initiative to date. We continue to meet representatives from the other UK nations and regions on a regular basis to monitor fares and ticketing initiatives.