WQ92198 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2024

Pa gynnydd sydd wedi'i wneud tuag at ddigideiddio cofnodion gofal cymdeithasol?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 12/04/2024