WQ92193 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2024

Faint o gleifion yng Nghymru sydd wedi cael diagnosis o diwmor canseraidd ar yr ymennydd drwy ymweliad brys megis drwy adrannau damweiniau ac achosion brys, ymweliad brys â'r meddyg teulu a llwybrau brys eraill ers Mai 2021?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 09/04/2024

The Welsh Government does not routinely collect data on the number of diagnosed cancers broken down by the route to diagnosis (e.g. emergency department, GP referral).