WQ92184 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2024

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar ba gymorth sydd ar gael i Amgueddfa Cymru ar gyfer cynnal a chadw ei hadeiladau?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 27/03/2024

On 20 March, the former Deputy Minister for Arts, Sport and Tourism provided an update on the support we are providing to Amgueddfa Cymru during the Member Debate on the national collections. Further details on the Welsh Government grants Amgueddfa Cymru receives is set out in its Finance Reports, which are published on Amgueddfa Cymru’s website: www.museum.wales/reports