WQ92154 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2024

Beth yw'r amser aros cyfartalog presennol o'r adeg pan fydd ysgol yn gwneud cais am ddiagnosis o anghenion dysgu ychwanegol tan yr apwyntiad cyntaf gyda chydlynydd anghenion addysgol arbennig?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg | Wedi'i ateb ar 28/03/2024

The Welsh Government does not collect this data. However, there are statutory timeframes for preparing individual development plans for learners with additional learning needs. Meetings with Additional Learning Needs Co-ordinators do not require a diagnosis.