WQ92131 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2024

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod disgyblion yn ysgolion Sir Ddinbych yn cael mynediad digonol at gymorth iechyd meddwl a chymorth bugeiliol?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 21/03/2024

In March 2021, The Welsh Government published a framework on embedding a whole school approach to emotional and mental well-being. The framework, which is statutory guidance, aims to support schools in assessing and reviewing their own wellbeing needs, and developing plans to meet those needs.

Our budget for 2024-25 includes £13.6m funding to support implementation of the framework, including £167,428 for Denbighshire County Council.