WQ92115 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2024

A wnaeth y Gweinidog gyfarfod â chynrychiolwyr o Gyngor Caerdydd i drafod defnyddio'r safle Toys R Us ar gyfer llety brys?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 21/03/2024

I did not meet with representatives of the local authority to discuss use of the now closed Toys R Us site. My officials continue to work closely with all local authorities, including Cardiff Council, to ensure the provision of appropriate homelessness prevention and relief measures in line with their statutory obligations under the Housing (Wales) Act 2014.