WQ92109 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2024

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r diwydiant e-sgwteri, o ran ymgorffori llogi sgwteri ar draws dinasoedd yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 21/03/2024

I have not had any discussions with the e-scooter industry in regards to incorporating scooter hire across cities in Wales.