WQ92030 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2024

Beth yw ymateb y Gweinidog i'r rhai oedd yn bresennol yng nghynhadledd diweddar Pwyllgorau Meddygol Lleol Cymru yn pasio cynnig sy'n gresynu at fethiant Llywodraeth Cymru i negodi contract meddyg teulu ar gyfer y flwyddyn ariannol hon?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 21/03/2024

I am pleased that through the established tripartite process between the Welsh Government, NHS Wales and the General Practitioners Committee (GPC) Wales, that the Welsh Government has been able to invest £20 million in General Medical Services this year. This includes a 5% pay uplift for all staff working in general practice – including GPs, practice nurses and administrative staff.

Further detail on the conclusion to negotiations is set out in my Written Statement of 7 February 2024.