WQ92026 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/03/2024

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Chyngor Caerdydd mewn perthynas ag Adventure Travel yn rhoi'r gorau i weithredu llwybr gwasanaeth rhif 86 ddiwedd mis Mawrth?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 18/03/2024

My Officials have contacted Cardiff Council who have confirmed that they are working proactively with bus operators in the region to provide alternative transport provision for the regions affected for when bus service 86 comes to an end on 30 March 2024, subject to funding.