WQ92021 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/03/2024

Beth oedd cyfanswm nifer yr oriau y bu staff Comisiwn y Senedd yn gweithio gartref dros y 12 mis diwethaf?

Wedi'i ateb gan Comisiwn y Senedd | Wedi'i ateb ar 22/04/2024

Llywydd ar ran Comisiwn y Senedd:

Mae Comisiwn y Senedd yn rheoli ac yn adolygu perfformiad ei staff yn weithredol yn erbyn nodau strategol, gofynion gwasanaethau ac amcanion unigol, bob amser; rydym hefyd yn monitro presenoldeb ar y safle, yn ogystal â gwyliau blynyddol, gwyliau hyblyg a lefelau absenoldeb salwch. Fodd bynnag, nid yw'r Comisiwn yn casglu gwybodaeth am yr oriau y mae ei staff yn weithio gartref.