WQ92018 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/03/2024

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Phrif Gomisiynydd Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ar ei argymhelliad i gau canolfannau Caernarfon a'r Trallwng?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 21/03/2024

I meet the Chief Ambulance Services Commissioner regularly. I last met him on 13 March 2024 after officials had receipt of a paper making recommendations to the Emergency Ambulance Services Committee, following conclusion of the EMRTS service review, ahead of its next meeting of 19 March 2024.

I have asked the Chief Commissioner for written assurances on the level of engagement and how that engagement has shaped his recommendations.