WQ91973 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/03/2024

Yn ystod y 12 mis diwethaf, faint sydd wedi'i dalu mewn lwfansau gweithio gartref o unrhyw fath i staff Comisiwn y Senedd?

Wedi'i ateb gan Comisiwn y Senedd | Wedi'i ateb ar 19/04/2024

Y Llywydd ar ran Comisiwn y Senedd:

Nid yw'r Comisiwn yn talu unrhyw fath o lwfans gweithio gartref.