WQ91959 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2024

A wnaiff y Gweinidog egluro pam y dewisodd beidio ag ateb nifer o Gwestiynau Ysgrifenedig ar Fferm Gilestone a'i resymeg dros gyfeirio'r Aelodau at broses y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn lle hynny?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 21/03/2024

The First Minister has replied to your letter of March 12 asking the same question.