WQ91945 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/03/2024

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i leihau amseroedd aros ar gyfer canlyniadau sganiau MRI ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 20/03/2024

The Welsh Government eight-week diagnostic target relates to the time from referral to the time of the test being undertaken.

In relation to this target, the number of pathways waiting more than eight weeks at Betsi Cadwalader University Health Board for MRI scans has more than halved from 927 (32%) in April 2022 to 407 (16%) in December 2023.