WQ91899 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2024

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i addysgu myfyrwyr ysgol er mwyn dileu'r stigma oddi ar fyfyrwyr a allai fod yn dioddef problemau iechyd meddwl?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 15/03/2024

The Welsh Government has published a framework on embedding a whole school approach to emotional and mental wellbeing, which is statutory guidance for schools and local authorities, backed by £13.6m of funding in our 2024-25 budget. Local authorities and governing bodies must have regard to this framework when carrying out their duties, which is central to the success of learning about health and well-being and the four purposes of the new curriculum.