WQ91897 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2024

Pa ganllawiau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi i awdurdodau lleol i sicrhau nad yw myfyrwyr ysgol yn cael eu bwlio na'u heithrio o grwpiau cyfeillgarwch oherwydd problemau iechyd meddwl?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 15/03/2024

The Welsh Government has a zero-tolerance approach to any form of bullying in the Welsh education system and we expect the same from schools and education services.  We have published statutory anti-bullying guidance to support schools to put in place appropriate responses and to take a preventative approach by promoting understanding and positive relationships in the school community.