WQ91892 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2024

Beth oedd y dyddiad cwblhau gwreiddiol a roddwyd gan y contractwyr sy'n ymgymryd â'r gwaith o osod polion baneri newydd y tu allan i Dŷ Hywel?

Wedi'i ateb gan Comisiwn y Senedd | Wedi'i ateb ar 22/04/2024

Llywydd ar ran Comisiwn y Senedd:

Y dyddiad cwblhau gwreiddiol a roddwyd gan y contractwyr sy'n ymgymryd â'r gwaith o osod polion baneri newydd y tu allan i Dŷ Hywel oedd 24 Mawrth.  Mae gwaith hyd yn hyn wedi'i gwblhau yn ôl y rhaglen ac rydym yn rhagweld y bydd y dyddiad cwblhau hwn yn cael ei fodloni.