WQ91833 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2024

Pa gymhellion y mae Llywodraeth Cymru yn eu cynnig i ddarpar athrawon i hyfforddi yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 12/03/2024

The Welsh Government offers three ITE incentive schemes to attract student teachers into initial teacher education. Further information on these incentives can be found on the following webpages:

ITE Priority Subject Incentive: guidance for students 2024 to 2025 | GOV.WALES

Iaith Athrawon Yfory Incentive Scheme: guidance for students 2024 to 2025 | GOV.WALES

Ethnic Minority Initial Teacher Education (ITE) Incentive scheme: guidance for students | GOV.WALES